مشخصات شرکت

نام شرکت : مروارید سپیدان

نوع شرکت : سهامی خاص 

محل ثبت : فارس

تاریخ تاسیس : 1390

شماره ثبت : 861

مدیر عامل : رضا لطفی

آدرس :ایران - استان فارس - کیلومتر 62 اتوبان شیراز - سپیدان 

تلفن کارخانه :            5-36744334-071